آموزش رایگان کشاورزی

مرجع آموزش رایگان کشاورزی

با ما کشاورزی صحیح و علمی را آموزش ببینید، اجرا کنید و منتظر تغییر و تحول در کشت و کارتان باشید! همیشه همراه شما کشاورزان عزیز هستیم.

آموزش‌های جدید

برنامه تغذیه اختصاصی​

یکی از مهم‌ترین اهداف تیم علمی کشاورزا، افزایش عملکرد، توام با افزایش کیفیت محصولات کشاورزی است. یکی از مهم‌ترین فاکتورهایی که می‌تواند روی این امر تاثیرگذار باشد، مصرف عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان در قالب برنامه کودی صحیح و علمی است. یکی از خدمات ویژه ما به کشاورزان عزیز، ارائه برنامه کودی اختصاصی و رایگان برای انواع کشت‌های باغی و زراعی است. این برنامه براساس شرایط و اطلاعات کشت شما بصورت اختصاصی نگارش می‌شود.​