کود کشاورزی

امروزه برای تامین غذای جمعیت روبه رشد تنها راهکار، افزایش عملکرد در واحد سطح است که برای رسیدن به این امر در کنار سایر مدیریت‌های زراعی، باید انواع کود کشاورزی را در قالب برنامه‌های کودی صحیح و علمی مصرف کرد. در این بخش به معرفی و فروش بهترین کودهای کشاورزی پرداخته می‌شود.

کود باکتری تیوباسیلوس
کود باکتری تیوباسیلوس
کود زیستی حل کننده پتاسیم
کود زیستی حل کننده پتاسیم
کود زیستی حل کننده فسفر
کود زیستی حل کننده فسفر
کود زیستی تثبیت کننده نیتروژن
کود زیستی تثبیت کننده نیتروژن
کود سیلیکات پتاسیم
کود سیلیکات پتاسیم
کود روی
کود روی
دکمه بازگشت به بالا