تغذیه گیاهی

در این بخش مقالات بروز و کاربردی کشاورزی در زمینه کوددهی و تغذیه گیاهی انواع کشت‌های زراعی و باغی منتشر می‌شود. گیاهان برای اینکه بتوانند بصورت بهینه رشد کرده و به تولید بپردازند، ضروری است که در مراحل مختلف رشد خود به انواع عناصر غذایی میکرو و ماکرو دسترسی داشته باشند. تغذیه گیاهی یکی از مهم‌ترین مباحثی است که باید در تولیدات کشاورزی به آن توجه ویژه داشت. باید بدانید که مصرف یک کود به تنهایی نمی‌تواند عملکردهای بالا را در گیاهان حاصل کند، گیاهان برای ادامه حیات و تولید بهینه به حدود 16 نوع عنصر غذایی نیاز دارند، بنابراین ضروری است که این عناصر غذایی در قالب یک برنامه کودی منظم و اصولی در اختیار گیاهان قرار گیرند.