گزارش کار خاکشناسی : تعیین درصد اشباع خاک

گزارش کار درصد اشباع خاک

درصد اشباع خاک

در این پست از کشاورزا به ارائه گزارش کار درصد اشباع خاک می‌پردازیم که از آن می‌توانید برای گزارشات خاکشناسی خود استفاده کنید.

مقدمه

درصد اشباع یکی از شاخص‌های مهم در مطالعات هیدرولوژیکی است. درصد اشباع (Saturation percentage) مربوط به اجزای مکانیکی خاک است که می‌تواند به عنوان یک مقیاس کمی از بافت خاک، ظرفیت نگهداری آب و ظرفیت تبادل کاتیونب در نظر گرفته شود. درصد اشباع به صورت نسبت مقدار آب اضافه شده به نمونه‌های خاک خشک ( تا رسیدن به وضعیت اشباع) به وزن آون خشک همان نمونه‌های خاک تعریف می‌شود.

درصد اشباع خاک

وسایل آزمایش

آب مقطر – کاردک – بوته چینی – خاک به مقدار مورد نیاز – ظرف برای تهیه گل اشباع- ترازوی دیجیتالی – آون – دسیکاتور

روش کار

1- حدود 200 گرم خاک کوبیده و از الک 2 میلیمتری رد شده را در یک ظرف ریخته می‌ریزیم.

2- در حالی که خاک را توسط کاردک به هم میزنیم، آنقدر آب مقطر به آن اضافه میکنیم تا نزدیک به حالت اشباع برسد. حالت اشباع دارای خصوصیاتی می‌باشد که به شرح زیر است: الف) سطح گل براق است  ب) با ایجاد شیار توسط میله هم زن با ضربه زدن به ظرف، شیار به آرامی بسته می‌شود.  ج) با کج کردن ظرف، گل به آرامی سرازیر می شود.  د) گل اشباع به ظرف و میله کمتر می‌چسبد.

3- یک بوته چینی را برداشته و آن را وزن میکنیم و عدد بدست آمده را یادداشت می کنیم.

4- مقداری از گل اشباع تهیه شده در مرحله قبل را در داخل بوته چینی ریخته و دوباره بوته چینی حاوی گل اشباع را وزن کرده و  مقدار آن را یادداشت می کنیم.

5- بوته چینی حاوی گل اشباع را در داخل کوره الکتریکی (آون) به مدت 24 ساعت در دمای 105 درجه قرار میدهیم.

6- نمونه را از داخل آون بیرون آورده و به منظور سرد شدن و خارج شدن حباب های هوا ، آن را به مدت چند ساعت در داخل محفظه شیشه ای دسیکاتور قرار می دهیم.

7- نمونه را از دسیکاتور بیرون آورده و دوباره آن را وزن میکنیم.

8- در مرحله آخر با در دست داشتن وزن گل اشباع، وزن گل خشک و وزن بوته چینی، می‌توان درصد اشباع خاک را از طریق فرمول زیر محاسبه کرد.

فرمول محاسبه درصد اشباع خاک

جدول مشاهدات

وزن بوته چینی خالیوزن بوته چینی به همراه گل اشباعوزن بوته چینی به همراه گل خشک شده در آون
37 گرم68.6 گرم60.2 گرم

براساس داده‌های جدول مشاهدات و فرمول ارائه شده، میزان درصد اشباع خاک نمونه مورد آزمایش بصورت 36.2 درصد محاسبه شد.

منابع

  1. محمودی، ش و حکیمیان، م . 1384. مبانی خاک شناسی.  انتشارات دانشگاه تهران
  2. حمزه پور، نیکو . 1391. جزوه آزمایشگاه خاکشناسی.  دانشگاه مراغه

این آموزش چقدر براتون مفید بود؟

از 1 تا 5 امتیاز دهید.

میانگین امتیاز 3.7 / 5. تعداد رأی: 3

اولین نفری باشید که امتیاز می‌دهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.